Chum Bát Tràng 100L

Chum sành Bát Tràng 100 lít không tráng men được làm thủ công 100%. Mầu bên ngoài chum và bên trong giống nhau là mầu nâu đỏ, chum nhìn thô độ bóng mờ, sờ vào thấy giáp tay