18/145 Phố An Xá, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

ĐT: 0925293333

Rượu Hoàng Hải – Google Maps